Επιλεγμένο άρθρο

Είπαν…

Ισοκρατης
«Τοσούτον δ’ απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας, ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας».

Τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας (η Αθήνα) τους υπόλοιπους ανθρώπους στη σκέψη και στο λόγο, ώστε οι μαθητές της έγιναν δάσκαλοι των άλλων, και το όνομα των Ελλήνων το έχει κάνει να φανερώνει όχι πλέον τη φυλή αλλά τη διάνοια, με αποτέλεσμα περισσότερο να αποκαλούνται Έλληνες αυτοί που μετέχουν στη δική μας παιδεία παρά στην κοινή καταγωγή. (Μεταφ. Καργακος)

Το ΚΕΘΗΠΟ

Καλωσήλθατε

Το Κέντρο Θηβαϊκού Πολιτισμού είναι μια κίνηση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της πρώην επαρχίας  Θήβας. Εκείνο που τους ενώνει  είναι η αγάπη για τον τόπο την ιστορία του και τους ανθρώπους του. Είναι ένα ανοικτό σχήμα  σε όλους όσους πιστεύουν στην ανιδιοτελή  προσφορά με γνώμονα την ανάδειξη της περιοχής  της ιστορίας της και του πολιτισμού της .

Στην Νομική της μορφή είναι  Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» .